Cám ơn công ty đã cung cấp thông tin đầy đủ cho tôi. Giúp vợ chông tôi tìm được căn hộ ưng ý.

Trả lời